Paranormal Ocenenie pre Alana Suchánka
biela vrana

Alan Suchánek síce ocenenie Biela vrana vrátil, avšak dostal nové.