Paranormal Nigel Farage

Nígel Farage priznal, že celý Brexit bol z jeho strany iba fór.