Paranormal Fico
Sestava 1

Premiér Fico je veľký fanúšik športu a aj futbalu.